VIŠE O IGRI

Kako da instaliram igru?

Da biste igrali Slagalicu na računaru kliknite OVDE. Ako želite da igrate na telefonu, Andorid aplikaciju možete preuzeti sa Google Play Store-a, a iOS aplikaciju sa AppStore-a.

Slagalica CIKLUSI

Takmičenje u Slagalici odvija se po ciklusima koji traju okvirno šest meseci (novi ciklus počinje svakog prvog ponedeljka u januaru i svakog prvog ponedeljka u julu). Na početku novog ciklusa sve titule, dostignuća i rejting poeni svih igrača su poništeni, odnosno svi igrači kreću od titule Sova Jaje i od nula rejting poena. Igrač u novi ciklus prenosi samo tokene – i srebrne i zlatne.

Nekoliko reči o prvoj igri – SLAGALICA

Igrač u prvoj igri ima na raspolaganju 12 slova i zadatak da sastavi što dužu reč. Reč se sastavlja klikom na ponuđena slova. Poene dobija svaki igrač koji sastavi ispravnu reč. Reči se tokom igre automatski proveravaju i ukoliko igrač vidi da mu reč nije prihvaćena, može je obrisati i upisati novu.

Poeni za prvu igru se dodeljuju prema sledećoj formuli:

BROJ POENA = BROJ SLOVA + DODATNI POENI* + BONUS POENI**

6 dodatnih poena dobija igrač koji je sastavio dužu reč

** 3 bonus poena dobija igrač koji je sastavio reč iste dužine kao kompjuter, odnosno 6 bonus poena ukoliko je sastavio dužu reč od kompjutera

Nekoliko reči o drugoj igri – MOJ BROJ

Igrač u drugoj igri ima zadatak da pre isteka vremena pomoću ponuđenih brojeva, računskih operacija i zagrada, sastavi izraz koji će biti jednak ili što bliži zadatom broju. Izraz se sastavlja klikom na dugmiće matematički ispravnim redosledom. Nije dozvoljeno deljenje brojeva ukoliko se tako dobija broj koji nije prirodan (npr. 10/3).

Ukoliko oba igrača sastave tačan ili isti približan broj, pobednik je igrač koji je birao brojeve. Igrač koji je pobedio u ovoj igri nagrađuje se sa 10 poena.

Nekoliko reči o trećoj igri – KOMBINACIJE

Klikom na šest ponuđenih znakova u odgovarajućem redosledu igrač koji je na potezu treba da pronađe rešenje koje se sastoji od četiri skrivena znaka (sa mogućim ponavljanjem). Nakon potvrde unete kombinacije igrač dobija odgovor o broju znakova koji se nalaze na pravom mestu (crveni krugovi) i broj znakova na pogrešnim mestima (žuti krugovi).
Redosled crvenih i žutih krugova ne ukazuje na pozicije na kojima se nalazi znak iz zadate kombinacije!

Igrač ima šest pokušaja na raspolaganju, a u slučaju neuspeha prvog igrača, dodatni pokušaj dobija protivnik.

Bodovanje u igri Kombinacije vrši se na sledeći način:
Ukoliko igrač da tačan odgovor iz prva četiri pokušaja dobija 20 poena.
Ukoliko igrač da tačan odgovor iz petog pokušaja dobija 15 poena.
Ukoliko igrač da tačan odgovor nakon petog pokušaja dobija 10 poena. Isto poena dobija i protivnik u sedmom dodatnom pokušaju.

Nekoliko reči o četvrtoj igri – SPOJNICE

Na osnovu postavljenog pitanja potrebno je spojiti osam pojmova iz leve kolone sa odgovarajućim parom iz desne kolone.

Igrač čija je spojnica povezuje prvi par. Ako poveže tačno, nastavlja dalje, a ukoliko je njegov pokušaj neuspešan, taj par povezuje protivnik. U sledećem potezu prednost opet ima igrač čija je spojnica.

Za svaki ispravno spojen par igrač se nagrađuje sa 2 poena.

Nekoliko reči o petoj igri – PITANJA

Igračima se postavlja deset pitanja. Za svako pitanje ponuđena su po četiri odgovora. Samo jedan od četiri odgovora je tačan.

Ukoliko igrač da tačan odgovor brže od protivnika, osvaja 6 poena. U slučaju da je dao tačan odgovor, ali je drugi igrač bio brži, igrač neće dobiti niti izgubiti poene. Ukoliko je igrač dao netačan odgovor na pitanje oduzimaju mu se 3 poena.

Nekoliko reči o šestoj igri – ASOCIJACIJE

Igra asocijacije sastoji se od četiri kolone sa po četiri polja i konačnog rešenja. Igrač otvara polje klikom na njega i time stiče pravo da pogađa rešenje te kolone. U slučaju da su otvorena polja u drugim kolonama, igrač ima pravo da pogađa i rešenja tih kolona, kao i konačno rešenje.

Kao tačno rešenje prihvataju se različiti oblici iste reči. Recimo, ukoliko je konačno rešenje ‘Kuća’, potencijalno prihvatljiva rešenja su i – ‘Kuće’, ‘Kućni’, ‘Kućne’… Ipak Slagalica tim ne može da garantuje da će svaki oblik reči biti prihvaćen kao rešenje, tako da bi u ovom primeru najbolje bilo uneti imenicu u nominativu jednine – ‘Kuća’. Analogno tome, poželjno je unositi glagole u infinitivu i sl.

Žalbe koje se odnose na neprihvaćene sinonime, padeže, rodove, vremena i sl. unetih pojmova neće biti razmatrane.

U ovoj igri potrebno je koristiti latiničnu tastaturu, ali nije neophodno koristiti “kukičasta” slova – č, ć, š, ž, đ, dž, već se prihvataju i – c, c, s, z, dj, dz.

Bodovanje u ovoj igri vrši se na sledeći način:
2 poena za rešenje kolone + 1 poen za svako neotvoreno polje
5 poena za konačno rešenje + poeni za neotvorene kolone. Poeni za neotvorene kolone se računaju na prethodno opisan način.

Nakon otvaranja svih polja svaki od igrača ima još dva pokušaja pre nego što se igra završi.

Šta su tokeni?

Token je valuta koja se koristi u igri i omogućava vam da igrate Slagalicu (1 partija = 40 tokena). Prilikom prvog logovanja u danu dobijate dnevne srebrne tokene. Kada se logujete pet dana u nizu, svakog dana dobijate po 10 tokena više.
Broj srebrnih tokena je ograničen – nije moguće imati više od 100 srebrnjaka. Broj zlatnika je neograničen.

Besplatne (zlatne) tokene dobijate i kada otvorite neko od dostignuća, visoko se plasirate na nedeljnoj listi, pobedite u dnevnoj nagradnoj igri na našoj Facebook ili Instagram stranici, popunite ponuđenu anketu, za rođendan… Kada sve to potrošite, a želite da nastavite da igrate, onda možete kupiti tokene.

Kako mogu da kupim tokene?

Ako igrate na deskopu kliknite na sekciju ‘Kupi tokene’ u gornjem meniju ili polje ‘Kupi tokene’ u okviru same igre.
Ako igrate na telefonu kliknite na plusić pored zlatnih tokena.

Otvoriće se prozor u kom ćete moći da izaberete način kupovine. Najzastupljeniji način kupovine je kupovina SMS-om.

Drugi način kupovine je izborom opcije Facebook. Kupovina se obavlja putem PayPall-a ili kreditnom/debitnom karticom. Ukoliko na poleđini kartice stoji trocifreni kod, vaša kartica podržava kupovinu preko interneta.

Kupljeni tokeni ležu na vaš konto odmah nakon obavljene transakcije. Proces kupovine je u potpunosti automatizovan i bezbedan.

Šta su pera, a šta zvezdice?

Pera su poeni od kojih zavisi pozicija igrača na Nedeljnoj listi. Svaka pobeda protiv nasumično odabranog protivnika nagrađuje se perima. Za ukupan plasman na Nedeljnoj listi gleda se samo 7 najboljih dnevnih partija. Pregled vaših najboljih dnevnih rezultata dostupan vam je kada kliknete na strelicu pored vašeg imena na nedeljnoj listi.

Zvezdice su rejting poeni. U zavinosti od toga da li je pobedio ili izgubio, igrač dobija ili gubi zvezdice. Skupljanjem zvezdica vaš rejting raste, a dostizanjem određenog broja zvezdica osvajate novu titulu. Jednom osvojenu rejting titulu nije moguće izgubiti, ali gubljenjem zvezdica sve ste dalje od naredne titule.

Nekoliko reči o nedeljnoj listi

Nedeljnu rang listu čini grupa igrača koja prvog dana takmičarskog ciklusa (ponedeljak u 05:00h po Srednjoevropskom vremenu) ima istu titulu.

Svi takmičari su podeljeni po ligama u okviru kojih ostvaruju plasman na nedeljnim rang listama. Jednu ligu najčešće čini grupa igrača sa istom titulom, ali mogući su i susreti igrača koji se nalaze u različitim ligama.

Igrači se plasiraju na listu prema broju osvojenih pera. Ukoliko dva igrača imaju isti broj pera, onda prednost ima igrač sa većim brojem zvezdica. Na kraju takmičarskog ciklusa najboljih pet takmičara u svakoj ligi se nagrađuju zlatnim tokenima i rejting zvezdicama. Uvek možete da vidite koje ćete nagrade osvojiti tako što ćete kursorom preći preko poklončića pored imena na listi.

Takođe, igrač ima uvid u listu desetoro najbolje plasiranih prijatelja, nezavisno od toga kojoj ligi ti prijatelji pripadaju.

Šta je Perorast?

Perorast je alat za uvećavanje broja osvojenih pera. Njegova snaga množi se sa osnovnim brojem pera kako bi se dobio konačan broj pera koje igrač osvaja pobedom.

Snaga Perorasta se može povećavati i smanjivati u zavisnosti od uspeha igrača u igrama. Svakom pobedom igrač uvećava snagu Perorasta za 0.5, a porazom je umanjuje za 0.3.

Igrač može pojačati Perorast kupovinom . Da bi se snaga Perorasta uvećala za 1 potrebno je 40 tokena. Snaga Perorasta može se uvećati samo jednom pre početka partije.

Maksimalna snaga Perorasta je 4.

Da li u partijama sa prijateljima dobijam pera, zvezdice i dostignuća?

Kako bismo izbegli eventualne zloupotrebe igrača koji poseduju više profila, u prijateljskim partijama za pobedu se ne dobijaju pera i zvezdice. Takođe, igrač može osvojiti samo dostignuća iz trećeg reda – Zlatno slovo, Zlatni as, Zlatna sova, Sijalica za noćno štrebanje i Zlatna spojnica, jer osvajanje ovih dostignuća isključivo zavisi od znanja i umeća takmičara.

Ko dobija bonus poen kada je rezultat nerešen?

Ukoliko su oba igrača osvojila isti broj poena, pobednik je igrač koji je pobedio u prvoj igri – pod prvom igrom podrazumeva se i reč za koju slova bira plavi takmičar i reč za koju slova bira crveni takmičar. Ukoliko je i u njoj broj poena izjednačen, pobednik je igrač koji je u drugoj igri osvojio veći broj poena, itd. Na kraju, ako su oba igrača osvojila isti broj poena u svim igrama, pobednik je igrač koji je važio za plavog takmičara. Ovako odlučen pobednik na kraju partije dobija jedan dodatni poen.

PROBLEMI U IGRI

Igra neće da se učita. Šta da radim?

Ukoliko ste dobili poruku da nije moguće uspostavljanje veze sa Slagalica serverom, pokušajte da uradite sledeće:

 • Obrišite kolačiće (Cookies and other site data) i keš memoriju (Cached images and files) u podešavanjima pretraživača koji koristite ili, ukoliko koristite Android aplikaciju, obrišite keš memoriju u informacijama o aplikaciji,
 • Proverite da li su datum i vreme na vašem računaru tačno podešeni,
 • Ukoliko je reč o mreži koja ima veći broj korisnika, moguće je da je administrator mreže zabranio otvaranje komunikacionog porta na vašem računaru. U ovom slučaju potrebno je obratiti se administratoru mreže na koju je računar povezan,
 • Privremeno isključite zaštitni zid (firewall) kako biste proverili da li on blokira uspostavljanje veze sa Slagalica serverom. Ukoliko je to slučaj, potrebno je isključiti firewall ili ga drugačije podesiti.
Zašto mi se prekinula veza sa serverom?

Razlozi za gubljenje konekcije sa Slagalica serverom mogu biti:

 • Prekid internet konekcije,
 • Kašnjenje u prenosu podataka i nestabinost internet konekcije – to znači da iako se konekcija nije skroz prekinula, veza nije dovoljno stabilna kako bi igra mogla nesmetano da se odvija,
 • Nedovoljno slobodne radne memorije na telefonu. U tom slučaju preporučujemo da pre igre isključite sve aktivne aplikacije, te da redovno brišete keširane podatke i memoriju i po potrebi reinstalirate aplikacije Facebook i Slagalica.

Ukoliko se konekcija na određeno vreme izgubi, sistem će pokušati da automatski poveže igrača sa serverom. Uspostavljanje konekcije traje 20 sekundi. Ako konekcija ne može biti uspostavljena u tom periodu, igrač može da osveži stranicu i nastavi započetu partiju.

Vraćen sam na titulu Sova Jaje i poništena su mi sva dostignuća.

To znači da je počeo novi ciklus Slagalice. Sve titule, dostignuća i rejting poeni svih igrača su poništeni, odnosno svi igrači kreću od titule Sova Jaje i od nula rejting poena. Igrač u novi ciklus prenosi samo tokene – i srebrne i zlatne.

Nije mi priznato rešenje, iako je tačno. Šta se dogodilo?

Moguće je da ste na kratko izgubili vezu sa internetom u trenutku kada ste slali odgovor, te je vaš odgovor stigao na server posle isteka vremena i samim tim, nažalost, zaveden je kao netačan.

Pobedio sam, ali nisam dobio pera i/ili zvezdice za pobedu.

Ovakva situacija se može dogoditi iz više razloga:

 • Pobedili ste, ali ukupan broj pera na nedeljnoj listi vam nije uvećan. Za plasman na nedeljnoj listi računaju se samo najbolji dnevni rezultati. To znači da Vam se u jednom danu računaju pera samo iz jedne partije, one u kojoj ste ih najviše osvojili.
 • Niste odigrali partiju do kraja, a svaka nezavršena partija se računa kao poraz bez obzira na rezultat. Kraj partije je tek kada vam se pojavi stranica sa brojem osvojenih pera i zvezdica, a ne kada se završi druga asocijacija.
 • Odigrali ste prijateljsku partiju, a za pobedu u partiji sa prijateljem ne dobijate pera i zvezdice.
U igri pitanja, protivnik i ja smo u isto vreme tačno odgovorili, ali je samo on dobio poene. Zašto?

Igračima se vreme kada su odgovorili u igri pitanja prikazuje zaokruženo na dve decimale, a zapravo se meri mnogo preciznije. Poene dobija igrač koji je prvi tačno odgovorio.

Imam 3/4/5/7 pobeda u danu, ali mi se nije otvorilo odgovarajuće dostignuće. Zašto?

Kako biste osvojili neki od pehara iz 4. reda, neophodno je da ostvarite nekoliko uslova:

 • Da ostvarite traženi broj pobeda u jednom danu,
 • Da ste ranije (barem prethodnog dana) osvojili prethodno dostignuće iz ovog reda,
 • Da niste u istom danu  već osvojili neki pehar iz 4. reda, jer istom danu ne možete osvojiti više od jednog dostignuća iz ovog reda.
Osvojio sam Kamenu/Drvenu/Bronzanu/Srebrnu/Zlatnu značku, ali mi tokeni nisu dodati. Zašto?

Nagrade za osvajanje ovih dostignuća nisu tokeni, već zvezdice (rejting poeni).

Zašto mi nisu uračunati svi dnevni tokeni?

Igrač prilikom prvog logovanja u danu dobija srebrne tokene. Broj srebrnih tokena je ograničen – nije moguće imati više od 100 srebrnjaka.

Kupio sam tokene, a nisam ih dobio. Šta da radim?

Kupio sam tokene izborom opcije SMS:

U većini slučajeva korisnik dobija tokene neposredno po kupovini. Ipak, ponekad je operateru potrebno i do sat vremena da isporuči tokene. Ukoliko tokene ne dobijete ni nakon tog vremena, a sigurni ste da vam je usluga naplaćena, pošaljite nam mejl na support@aparteko.com i obavezno navedite sledeće informacije:

 • broj telefona (sa sve prefiksom za državu) sa kog ste poslali poruku,
 • datum i vreme kada ste poslali poruku,
 • paket tokena koji ste želeli da kupite,
 • Vaš Slagalica ID (možete ga videti kada kliknete na točkić za podešavanja),
 • skrinšot povratne poruke od Operatera za plaćanja.

Naš tim za podršku će vam se javiti radnim danima u roku od 24h, odnosno 72 sata vikendom.

Kupio sam tokene izborom opcije Facebook:

Svaka kupovina preko Facebooka zabeležena je u odeljku Payments u podešavanjima vašeg Facebook naloga.

Ukoliko niste dobili tokene, a usluga vam je naplaćena, pronađite spornu transakciju u Payments odeljku i kliknite na nju kako bi vam se otvorio račun, a zatim na Dispute kako biste je poništili. Novac će biti vraćen na vaš račun. Za obradu zahteva za poništavanje transakcije potrebno je nekoliko dana.

Kupio sam tokene putem AppStore:

Pokušajte da stornirate transakciju. Otvorite App Store, svoj profil, kliknite na svoj Apple ID, pa na Manage Purchases. Pored kupovine koju želite da poništite kliknite na Cancel. Ili možete na računu da odaberete opciju “Prijavi problem”, pa da je odatle stornirate.

Protivnik je pisao uvredljive poruke. Kako da ga prijavim?

Ukoliko vas protivnik vređa u poljima za Asocijacije možete oceniti jednom zvezdicom na kraju partije.

Ukoliko vas neko vređa u privatnim porukama, preporučujemo vam da takvog igrača prijavite Fejsbuku za uznemiravanje (Spam or Abuse) kako bi njegov profil bio sankcionisan.