Slagalica marketing

Slagalica marketing pristup

Konverzije

Maksimalne konverzije dostižu se nagrađivanjem korisnika. Za adekvatnu nagradu u igri, korisnici će rado pogledati video, posetiti sajt, registrovati se, aktivirati uslugu...

Brand Awareness

Brand awareness postiže se kroz brendiranje pojedinih delova igre i ubacivanje oglašavača u sam kontekst igre. Na taj način oglašavač postaje sastavni element aplikacije.
Slagalica marketing
Mobile

SLAGALICA VESTI - BANER

Oglas se prikazuje kao Slagalica vest, koja u sebi sadrži naslov, sliku i kratak opis. Na ovaj način igrači doživljavaju oglas kao sastavni deo igre čime se postižu nekoliko puta bolje performanse od klasičnih iskačućih oglasa.
*U kombinaciji sa Slagalica vaučerima click conversion dostiže vrednost preko 50%.
*Kreative za baner možemo uraditi zajedno kako bi bio u duhu igre. Npr. možemo prikazati našu Sovu (logo igre) kako koristi vaš proizvod ili uslugu itd…
Web & Mobile

SLAGALICA VESTI - VIDEO

Oglas se prikazuje kao Slagalica video vest. Za odgledan video igrač dobija nagradne tokene uz poruku da mu te tokene poklanja oglašavač. Uz video je moguće podesiti naslov i kratak opis do 80 karaktera.
Primer: Kompanija XYX vam poklanja 40 tokena! Odgledajte video i preuzmite nagradu.
Slagalica marketing
Slagalica marketing
Mobile

BRENDIRANJE BANERIMA

Footer aplikacije je brendiran na početnom ekranu i u igrama Slagalica (sastavljanje reči od zadatih slova) i Kviz znanja. Baner nema rotaciju i prikazan je tokom čitave sesije korisnika.
Web

BRENDIRANJE BANERIMA

Zaglavlje, leva i desna strana aplikacije su brendirane banerima na svim ekranima aplikacije tokom čitave sesije korisnika.
Slagalica marketing
Web & Mobile

BRENDIRANA PITANJA

U igri Kviz jedno ili više pitanja mogu biti na temu brenda ili kompanije oglašavača.
* U footeru aplikacije može da stoji baner oglašavača.
Web & Mobile

BRENDIRANA ASOCIJACIJA

Sadržaj i rešenje Asocijacije mogu da budu na temu oglašavača. Npr, rešenje asocijacije može biti ime brenda ili kompanije oglašavača.
*Neotvorena polja asocijacija mogu da budu brendirana logotipom oglašavača. U trenutku kada se polje otvori logo se menja tekstom polja.
Slagalica marketing
Slagalica marketing
Web & Mobile

BRENDIRANA KOMBINACIJA

U igri Kombinacije umesto sove stoji logo oglašavača čime on postaje sastavni element igre. Igrajući se sa logom oglašavača, igrač dešifruje zadatu kombinaciju. Preko 100K jedinstvenih korisnika u toku dana rešavaće kombinacije koristeći logo ogašavača.
Web & Mobile

SOCIJALNE MREŽE

Objava na Facebooku i Instagramu promoviše proizvod pred Slagalica zajednicom koja broji više od 850 hiljada pratilaca na socijalnim mrežama (Facebook - 820K+pratilaca; Instagram - 30K pratilaca). Prednost objave na društvenim mrežama je to što će je videti i oni igrači koji možda u toku same kampanje ne igraju igru.

POKLON VAUČERI

Vaučeri se najčešće kombinuju sa Slagalica vestima (video, slika, tekst) i poklanjaju se igračima nakon izvršene akcije na strani oglašavača: poseta sajtu, registracija, kupovina, aktivacija usluge…
Vaučeri se dobijaju u digitalnoj ili štampanoj formi .
Digitalni vaučeri se mogu dodeljivati automatski nakon izvršene akcije.
Slagalica marketing

KONTAKT

Kako bismo napravili najbolji marketing plan za vaše potrebe i sastavili kompletnu ponudu, molimo vas da popunite formu ispod, a mi ćemo vas kontaktirati.

    Ime i prezime

    E-mail

    Napomena